1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “el. parduotuvė”).

2. Jūsų teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3. Jūs įsipareigojate

Priimti užsakytas prekes. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdami juos atnaujinti.

Jūs, naudodamiesi el. parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

4. Mūsų teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5. Mes įsipareigojame

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Jūsų užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.

6. Prekių pristatymas

Prekes pristatome naudodamiesi pašto arba kurjerių kompanijų paslaugomis.

Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti pristatytų prekių būklę.

Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti.
Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.

7. Daiktų grąžinimas

Grązinti prekę galite, jeigu:

1.Prekė ntinkama naudoti( neveikianti )

2.Gauta prekė neatitinka parduotuvėje esančio aprašymo ir yra kitokia negu Jūsų pirkta prekė.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

Prekes grąžinate Jūs savo lėšomis.

Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame ją pakeisti analogiška preke ir kompensuoti pristatymo išlaidas. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

8. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius el. parduotuvėje esančių nuorodų pagalba.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

9. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Krepšelis  

Nėra prekių

0,00 € Pristatymas
0,00 € Mokesčiai
0,00 € Viso

Kainos su mokesčiais

Krepšelis Pirkti

© 2009-2013 www.remotes-store.eu - visos teisės saugomos.